MNOHOSTRANNÁ JAKO JEJÍ STYL

Jako člověk mající svůj osobitý způsob života se rádi obklopujete věcmi, které dávají vyniknout všem aspektům vaší individuality - právě v osobním útočišti, kterým je koupelna. HANSADESIGNO proměňuje toto přání v realitu. HANSADESIGNO není pouze novou rozsáhlou řadou designových armatur, ale je jasně strukturovaným, mnohorozměrným systémem designových typů, principů ovládání a funkčních možností - s jednotnou koncepcí, se silnou rodinnou DNA, s mnoha tvářemi. Systém, kterým vám poskytne netušenou tvůrčí svobodu, ale zároveň vás bude efektivně navigovat k řešením, která budou odpovídat vám a vašemu nezaměnitelnému životnímu stylu.


HANSADESIGNO