Napěťový zdroj ŠTOLL LED002081 250W, 100-240Vac/12Vdc, 20,8A, IP20

rozměr 163x99x49mm

KATALOGOVÝ LIST


Napěťový zdroj ŠTOLL LED002081 250W, Vhpdný do suchých, neprašných prostor

Napěťový zdroj ŠTOLL LED002081 250W

  • Napěťový zdroj ŠTOLL LED002081 250W, Vhpdný do suchých, neprašných prostor