Jak přistupujeme k ochraně Vašich osobních údajů

 

1. Sběr informací

 

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, nákupu a odběru newsletteru. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně adresu trvalého pobytu a dále adresu fakturační (kam si přejete zasílat vyúčtování) pro správné doručení při provedeném nákupu.

 

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

 

2. Použití informací

 

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity po dobu deseti let pro:

 

Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby

Poskytování personalizovaného reklamního obsahu

Zlepšení našich stránek

Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory

Kontakt prostřednictvím e-mailu v případě obchodního vztahu

Správu soutěže, propagace nebo průzkum

 

 

3. Soukromí

 

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky (ti se nazývají příjemci osobních údajů) či k zajištění technické funkčnosti eshopu (ti se nazývají zpracovatelé osobních údajů).
U těchto situací pečlivě vybíráme zpracovatele osobních údajů.

Seznam zpracovatelů osobních údajů:
INFO WEB s.r.o., se sídlem Masarykova 188/65, 691 46 Ladná (správce eshopu stoll.cz)

Seznam příjemců osobních údajů:
PPL, a.s., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany. Identifikační číslo: 25194798 – přeprava balíků, příp. jiné společnosti, které zákazníkovi doručují zboží

 

4. Zveřejnění informací třetím stranám

 

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám, nejsou-li pro nás partnery, vyjmenovanými v bodě 3 jako zpracovatelé či příjemci osobních údajů.

 

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

 

Neosobní data však mohou být poskytnuta jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití. Sledování neosobních dat je prováděno pomocí cookies společností Google a Facebook, jenž mají na našich stránkách umístěny své měřící kódy za účelem sběru statistik, reklamy a marketingu.

 

5. Ochrana informací

 

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Společnost ŠTOLL s.r.o. také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

 

6. Cookies

 

Cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

 

 

7. Odvolání a úprava osobních údajů

 

Na stránce "Můj účet" si v kartě "GDPR - Osobní údaje" můžete upravit své údaje, nebo vyžádat opis údajů, které o vás sledujeme. Zde můžete také požádat o výmaz osobních údajů, které o vás nemusíme ze zákona uchovávat.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
  • právo osobní údaje opravit či doplnit
  • právo požadovat omezení zpracování
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
  • právo požadovat přenesení údajů
  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

 

Jako každý jiný subjekt máme povinnost vést aktuální a pravdivé údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost. Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost a pokud dojde ke změně vašich osobních údajů (nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili a doložili. Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo výmazem údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem společnosti. V případě, že vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.


 

Verze 2.0 zveřejněna dne 3.1.2020

Nasledujte nás na Facebooku